Aquesta web utilitza cookies pròpies i analítiques per intentar oferir a l'usuari la millor experiència d'ús possible.

Pot ajustar totes les configuracions de cookies a continuació:

Més informació

Programa de la Jornada

27 d'abril de 2019

Auditori
407
411
507
Polivalent
08:00
08:30-09:00Entrega documentació
09:00
09:00-09:30InauguracióLuciana Moizé, vicedegana del CFC
09:30-10:15PonènciaEntenent la fragilitat Laura Mónica Pérez Bazán
10:00
10:15-11:00PonènciaAbordatge fisioterapèutic de la fragilitat en persones adultes grans, aspectes a considerar Erika Cyrus Barker
11:00
11:00-11:30Pausa - cafè
11:30-13:00DebatActivitat participativa de resolució de casos clínics #MeetFisioGeri Comissió de Geriatria del CFC
12:00
13:00
13:00-13:30PonènciaConclusions dels casos clínics presentats #MeetFisioGeri Comissió de Geriatria del CFC
13:30-14:00CloendaCristina Rivera, Comissió de Geriatria del CFC
14:00
15:00
15:00-16:30MasterclassTrencant patrons de comportament sedentari: un gran repte en geriatria Mireia Solà Madurell
15:00-16:30MasterclassL’art com a eina rehabilitadora, de comunicació, d’acompanyament emocional i d’autonomia Silvia Fernández Cadevall
15:00-16:30MasterclassExercici terapèutic en fragilitat Erika Cyrus Barker
15:00-16:30MasterclassDinàmiques grupals Esther Masjoan Galbany
16:00
16:30-16:45Pausa
16:45-18:15MasterclassTrencant patrons de comportament sedentari: un gran repte en geriatria Mireia Solà Madurell
16:45-18:15MasterclassL’art com a eina rehabilitadora, de comunicació, d’acompanyament emocional i d’autonomia Silvia Fernández Cadevall
16:45-18:15MasterclassExercici terapèutic en fragilitat Erika Cyrus Barker
16:45-18:15MasterclassDinàmiques grupals Esther Masjoan Galbany
17:00
18:00
19:00

Geriatria Logística Altres